Boekgegevens
Titel: Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Amsterdam: P.R. Otto, ca. 1850 *
53e dr; 1e dr.: Amsterdam, Brave 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-109\3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204175
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
vi voorrede.
.verbetering van het Schoolwezen enz-
VI D. 7de St. CJulij 1806), bl. 37. Aan.
merkingen had ik verv/acht, doch geenszins
nopens de keus der onderwerpen. Waarom
niet ? Omdat ik juist dit verkje, nog meer
dan de kleine kindervriend en moeder
ANNA, naar een doelmatig plan bewerkt
heb, een plan, dat zich hoofdzakelijk
grondde op het A, B, C, van de zedeleer,
namelijk: een kind weet zijn eigen best
niet, dat weten vader en moeder, en die
fomvylen in hunne plaats treden, alleen.
En is er eene belangrijker v/aarheid dan
/
deze? een grondregel, die eenvoudiger in
zijn beginfel, rijker in de uitkomst, doel-
matiger in Zijn'' geheelen omvang is ? ik
ken er geen''. De voorbeelden, vaarmede
ik deze groote •waarheid jlaafde, zijn , meen
ik, alle uit den kinderkring, waarvoor ik
■werkte, ontleend; en'bijaldien het getuige-
nis van de Letteroefenaars in dezen iets
hc-