Boekgegevens
Titel: Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Amsterdam: P.R. Otto, ca. 1850 *
53e dr; 1e dr.: Amsterdam, Brave 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-109\3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204175
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 52 ) •
mij niet geroepenzeide zij, „ toen wij
eten zouden?" — „O!" antwoordde hare
moeder, „ik heb er niet aan gedacht."
Mietje begreep wel, wat hare moeder daar-
meê zeggen wilde. Eindelijk hernam de moe-
der : „ Nu kunt gij eens zien, mijn kind! hoe
verdrietig het is, wanneer wij iemand ver-
zoeken , iets voor ons te doen, en wij dan
naderhand moeten hooren : „ O ! ik heb er
niet aan gedacht."
Met tranen in de oogen, viel nu mie-
tje hare wijze moeder om den lials, be-
kende fchuld, en beloofde, dat zij zich zoude
beteren. i
En gij, die even zoo doet, als mietje
deed, wat zult gij doen ?
Doet gij 11'«/, of doet gij kwaad,
't Loon is altijd naar de daad;
Kvaad volgt hvaad, en goed volgt goed:
fVel hem , die het laatfte doet!
WILLEM.
37. ZACHT-