Boekgegevens
Titel: Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Amsterdam: P.R. Otto, ca. 1850 *
53e dr; 1e dr.: Amsterdam, Brave 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-109\3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204175
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
iv VOORREDE.
Ung, y/aartegen nog zoo dihvijU gezondigd
•wordt, vrij naauwkeurig in dit 'werkje wax
•waargenomen, Alzoo er gcene bijzondere
aanmerkingen — eenige kleinigheden van
Jlijl en fpelling uitgezonderd — te mijner
kennis gekomen zijn, is alles fchier geble-
ken, gelijk het was bij den eerjlen druk.
In de voorrede van mijn^ kleine kin-
dervriend , (^uitgegeven bij r. j. ^chier-
beek , te Groningen), zeg ik, denzelven
beflemd te hebben voor kinderen van vijf,
zes en zeven jaren. De ondervinding be-
Vijst dagelijks in de fcholen, al-waar deze
gebruikt •wordt, dat ik hierin niet misge-
tast heb. Bij het vervaardigen van dezen
mijnen vader jakoe , en tevens van mijne
moeder anna en hare kindertjes
gegcven bij j. oomkens, te Groningen), had
ik dezelfde jonge hartjes in het oog, en
juist daarom "was ik zoo bezorgd, om in
de opklimming van het onder-wys geene ga-
ping