Boekgegevens
Titel: Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Amsterdam: P.R. Otto, ca. 1850 *
53e dr; 1e dr.: Amsterdam, Brave 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-109\3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204175
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
bang voor foldaten was, begon aanftonds
hard te fchreeuwen, en wierp zich achterover
in den rug. Dit bragt trijntje aan het
(Iruikelen. In plaats van op de ftoep te
ftappen, flapte zij in de goot. Beiden vie-
len zij op de ftoep neêr. En de men-
fchen, die hen zagen vallen, meenden eerst
dat zij beiden dood waren, omdat zij in den
beginne geen het minfte geluid gaven.
Naderhand zag men, dat trijntje een
been gebroken had. Haar broêrtje had zich .
ijfelijk in den rug bezeerd. Nu moest TRyN-
tje's been afgezet worden. Denkt eens! het
heele been werd zoo maar weggefneden, en
trijntje kreeg er een houten been voor in de
plaats. Het kleine jantje moest al zijn le-
ven met een krukje gaan.
Toen trqntje en jantje groot wer-
den, zeide jantje gedurig tegen trijntje:
„ Dat ik zoo kreupel ben , is uwe fchuld."—
„Och!" antwoordde trijntje dan, „het
„is net of mijn houten been dat ook zegt,"
En dan begon zij bitter te fchreijen.
Arme trijntje ! waarom wildet gij ook
wijzer zijn dan uwe goede moeder?
' maria.
32. WIE