Boekgegevens
Titel: Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Amsterdam: P.R. Otto, ca. 1850 *
53e dr; 1e dr.: Amsterdam, Brave 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-109\3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204175
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
zolder de pannen in te ftrijlcen, begon hij te
geeuwen en te gapen van luiheid. „Wat
„ behoef ik ook zoo hard te werkai j" zeide hij
eindelijk, „morgen komt er weêr een dag!"
Terwijl hij dit zeide, wierp hij zijn gereed-
Ichap op fcij, en legde zich neêr te flapen.
Kort daarna kwam er iemand op zolder, en
vond GEERT in eenen diepen flaap. „Stil!"
zeide deze„ik zal u dat dagdieven eens af-
„ leeren." Een, twee , drie, bond hij geert
met een dik touw vast, en riep toen den fleer
van' het huis er bij. Hoe verfchrikt geert
werd, toen de Heer zelf hem wakker maakte,
en hij merkte dat men hem in zijnen llaap
vastgebonden had, is ligt te begrijpen.
„Släpeft, in plaats van werken ^ dat past
niet!" zeide de Heer. „ Ik wil u niet langer
in het wérk hebben, geert !"
Nu werd de luiaard losgemaakt en de deur
uitgejaagd. — Zulke bedriegers noemt men
Dagdieven.
WILLEM.
30. HET