Boekgegevens
Titel: Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Amsterdam: P.R. Otto, ca. 1850 *
53e dr; 1e dr.: Amsterdam, Brave 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-109\3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204175
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 38 ) •
26. HET GOEDE KIND.
Kaatje was zoo zoet en vlijtig, dat zij
op fchool den hoogften prijs kreeg. Dit ver-
heugde het goede kind zoo zeer, dat zij, in
het naar huis gaan, over de ftraat danste en in
de handjes klapte van vreugde. Ook riep zij '
gedurig} „Wat ben ik blij! wat ben ik blij!"
Andere kindertjes, die niet wisten dat
xaaTje op fchool den hoogden prijs gekre-
gen had, vroegen haar: „ En waarom zqt gij
„dan zoo blij?"
„Zij is zoo blij," antwoordde OERRiT,
een van hare fchoolkameraadjes, „ omdat zij
„ op fchool den hoogflen prijs gekregen heeft,
„ en onze meester haar zulk een m'ooi boekje
„ gegeven beeft, en , omdat zij nu boven-
„ aan komt te zitten." — „ Is het niet waar,
„kaatje?" vroeg gerrit nu, „zijt gij
„daarom niet zoo blij?"
„Ja," antwoordde xaatJe , „daarom ben
„ ik ook blij; doch waarom ik nog het
„ meeste blij ben, dat weet gij toch niet."
„ Zeg het mij dan!" zeide gerrit toen.
„ Ik ben het meeste blij," riep kaatje ,
„ om-