Boekgegevens
Titel: Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Amsterdam: P.R. Otto, ca. 1850 *
53e dr; 1e dr.: Amsterdam, Brave 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-109\3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204175
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 10 ) •
lfi zoo op de ftraat ftonden te klappen, kwam
^ er een wagen aan, met twee wilde paarden er
^ voor. Bij ongeluk, raakte alberts zweepje
het wildlle paard in het oog. De paarden be-
gönnen daardoor te (leigeren, en raakten op
ï hol. De voerman kon ze niet langer hou-
I den. Aan het einde van de ftraat was eene
■i brug, die over een breed water lag. De paar-
j den liepen de brug mis, en vielen, met wa-
I gen en al, van boven neêr, in het water. De
: voerman en de lieden, die er in zaten , wer-
den gere'd; maar één der paarden (tierf kort
' daarna.
' Toen ALBERT zag, welk groot ongeluk
-door zijn zweepje gebeurd was, ging hij naar
zijnen vader cn zeide: „ Daar, lieve Vader 1
„verbrand mijn zweepje liever 1 ik wil geen
„ fpeelgoed hebben, dat zoo veel kwaad kan
„doen. En geef dan den armen voerman
„mijn fpaarpot, lieve Vader! dan kan hij
„ daarvoor een nieuw paard koopen."
En wat deden de andere jongens met hunne
zweepjes ? Zij verzochten den meester, om
van al die zweepjes een vuurtje te maken.
Toen het vuurtje klaar was, gingen zij er,
zingende, om heen (laan. Zoo zongen zij:
Brandt