Boekgegevens
Titel: Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Amsterdam: P.R. Otto, ca. 1835 *
31e dr; 1e dr.: Amsterdam, Brave 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-104\2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204172
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 52 )
mg niet geroepenzeide zij, „ toen wQ
eten zouden?" — „ O !" antwoordde hare
moeder, „ ik heb er niet aan gedacht."
Mietje begreep wel, wat hare moeder daar-
meê zeggen wilde. Eindelijk hernam de moe-
der : „ Nu kunt gij eens zien, mijn kind! hoe
verdrietig het is , wanneer wij iemand ver-
zoeken, iets voor ons te doen , en wij dan
naderhand moeten hooren: „ O ! ik heb er
niet aan gedacht."
Met tranen in de oogen, viel nu mie-
tje hare wijze moeder om den hals, be-
kende fchuld, en beloofde, dat zij zich zoude
beteren.
En gij, die even zoo doet, als mietje
deed, wat zult gij doen ?
Doet gij wel, of doet gij kwaad,
*t Loon is altijd naar de daad;
Kwaad volgt kwaad, en goed volgt goed.
Wel hem, die het laat/Ie doet !
willem.
' - f
37 ZACHT-