Boekgegevens
Titel: Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Amsterdam: P.R. Otto, ca. 1835 *
31e dr; 1e dr.: Amsterdam, Brave 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-104\2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204172
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
iv VOORREDE.
ling^ -waartegen mg zoo dikwyls gezotidiga
vordt, vrij naauwkeurig in dit verkje was
y/aar genomen, Alzoo er geene bijzondere
aanmerkingen — eenige kleinigheden van
flijl en /pelling uitgezönderd — tc mijner
kennis gekomen zijn, is alles fchier geble-
ven, gelijk het was bij den eerjlen druk.
In de voorrede van mijn^ kleine kin-
dervriend {uitgegeven b^ r. j. schier-
beek , te Groningen), zeg ik , denzelvcn
befiemd te hebben voor kinderen van vijf,
zes en zeven jaren. De ondervinding bc'
wijst dagelijks in de fcholen, alwaar deze
gebruikt wordt, dat ik hierin niet misge-
tast heb. Bij .het vervaardigen van dezen
mijnen vader jakob , en tevens van mijne
moeder anna en hare kindertjes {uit-
gegeven bij j. oomkes, te Groningen), had
ik dezelfde jonge hartjes in het oog, en
juist daarom was ik zoo bezorgd, om in
(ie opklimming van het onderwijs geene ga-
pinf