Boekgegevens
Titel: Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Amsterdam: P.R. Otto, ca. 1835 *
31e dr; 1e dr.: Amsterdam, Brave 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-104\2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204172
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 38 )
26. HET GOEDE KIND.
Kaatje was zoo zoet en vlijtig, dat zij
op fchool den hoogften prijs kreeg. Dit ver-
heugde het goede kind zoo zeer, dat zij, in
het naar huis gaan, over de ftraat danste en in
de handjes klapte van vreugde. Ook riep zij
gedurig: „ Wat ben ik blij! wat ben ik blij
Andere kindertjes, die niet wisten, dat
kaatje op fchool den hoogften prijs gekre-
gen had , vroegen haar: „ En waarom zijt gij
„ dan zoo blij ?"
„ Zij is zoo blij," antv/oorddé gerrit ,
een van hare fchoolkameraadjes, „ omdat zij
„ op fchool den hoogften prijs gekregen heeft,
„ en onze meester haar zulk een mooi boekje
„ gegeven heeft, en, omdat zij nu boven.
'„ aan komt te zitten." — „ Is het niet waar ,
„ kaatje ?" vroeg gerrit nu, „ zijt gij
„ daarom niet zoo blij ?"
„Ja," antwoordde kaatje, „daarom ben
ik ook blij; doch waarom ik nog het
„ meeste blij ben, dat weet gij toch niet."
„Zeg het mij dan!" zeide gerrit toen.
„ Ik ben het meeste blij," riep kaatje ,
« om-