Boekgegevens
Titel: Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Amsterdam: P.R. Otto, ca. 1835 *
31e dr; 1e dr.: Amsterdam, Brave 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-104\2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204172
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 27 )
mij — „ dat is een juffertje, en kan leeren,
„wat zij maar wil."
O kindertjes ! ik wist niet, waar ik mij ber-
gen zou van schaamte , toen zij dat zoo zeide.
Alle oogen waren op mij gevestigd. Ik durfde
haast niet opkijken; maar dientje lachte
de Dame zoo vrijmoedig toe, alsof zij hare
moeder geweest ware.
„Welnu !" fprak de Mevrouw toen, „zulk
„eene beleefde meid, als gij zijt, verdient
„ook wat te leeren. Zeg, dat uw vader en
„uwe moeder eens bij mij komen!"
Zingende liep dientje heen , pm haren va«
der en hare moeder te halen. Nog dienzelfden
dag belleedde de Dame haar, met overleg van
hare ouders, bij eene vrouw, die haar nu
van alles zal leeren. En zij geeft aan dientje
zoo vele mooije kleêren , o ! dat weet gij niet;
half. Moeder zegt: „ijat dientje zal nofj
„eens eene heele Dame worden, en verftan-
■ „ dig ook."
Of het ook goed is , beleefd en gedien,-
ftig te wezen I
RJARIA.
19. HET