Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
agting. ])e hemel vertellen Gods eer. Deze ledekanten hebben
hooge hemel, welke schreinwerker hebben ze vervaardigd? De
heiden of Zigeuners zijn heiden van geloof. Welke steden zijn
door Alvaas krijgsknecht geplunderd? Op zijn twaalfde jaar kende
Erasmus de letter van 't alphabet nog niet. De vorst wordt
door zijne rentmeester bedrogen. De meisjes wenden alle middel
aan om dunne middel te krijgen; zij doen daar zeer verkeerd
aan. Welke reden hebt gij, dat ge de reden der cijferkunst niet
wilt leeren? De leerreden van van der Palm zijn beroemd. Onze
voorvader waren Batavier. Deze wezen verloren vroegtijdig hunne
vaderen.
IX. De 12 tafel bevatten de oudste wetten der Romeinen.
Deze man verkoopt minerale water. De water werden gescheiden
van 't droge. Alle water loopen in de zee uit. Huspot bestaat
uit vleesch, wortel en aardappel. De planten voeden zich door
middel van hunne blad en wortel. De blad dezer boeken zijn
gescheurd. Deze jongen strekken hunne been op stoel en tafel uit.
De gemoed des volks zijn opgehitst door verraderlijke volksmenner.
De volkslied kenmerken de volk. — De schuldijscher maakten 't
hunnen schuldenaar zoo lastig, dat deze zijnen knechten en livrei-
bediendes toeriep: smijt die kerel de deur uit en laat zulk slag
van vent nooit meer binnen. — Deze koopman is de smerigste
kerel, die er op twee been rondloopt. Waar handelt hij in ? In
oud ijzer en been. — De Oosterlingen verscheuren uit droefheid
Iiunne kleed. Smirnaasche tapeiten zijn kostbaar kleed. De dames
pronken graag met een aantal mooie kleedtje. Klein Kareltje heeft
bij ongeluk zijn kleedtje bevuild. Lam, kalv, koe, varken, eend,
hoen, alles werd een prooi der vlammen.
X. De Veda zijn de heilige boeken der Hindou. De klerken
op de bureau worden slecht bezoldigd. Ridderord. zijn thans op
ord. der vorsten aan de ord. van den dag. De Christen ziju in
sektes verdeeld. Te Parijs zullen wij onze studie voorzetten. Gis-
MiM