Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scanScanned page
/
i"
• f
Bij de Uitgevers dezes ziet mede het licht:
ASSER, (Prof. Mr. T. M. C.) Schets van het Jfederl. Handels-
Kegt. 2e, herziene druk.......................f \
BARBIEUX, (Prof, H.) Ie Livre des Demoiselles ; Fransch Lees-
boek voor Meisjesscholen. Aanbevolen door Mej. J. vox
ScHUBERTZ, 2 Stukken . . ..................„
BBTNK, (Dr. JAN TEN) kleine Gosehiedenis der Ifederlaad-
Bche Ijetteren...........................„
COSIJN, (Dr. P. J.) Noderlandsche Spraakkunst, 2 stukkon. . „
1® stuk, Etymologie; 5° druk.......„
2® stuk, Syntaxis; 4« druk..........
—-- Beknopte Nederl. Spraakkunst; 3e druk. . „
- Oefeningen bij de Nedorl. Spraakk. ; A" dr. „
DUBOIS, Histoire abrégée de la littérature française......„
HARTMANN, (J. J. T.) Inleiding tot de beoefening der Hoog-
duitsche Taal. Naar de leerwijze van Lebahn. 2°, vermeerderde druk „
HEIS, (Dr. Ed.) Verzameling van Algebraïsche Vraagstukken.
Vrij bewerkt naar het Hoogduitsch door Dr. D. van Lankeren
Matthes en J. W. Tesch. 3", op nieuw herziene druk.....„
HOEVEN, (A. VAN DER) Handleiding tot oefening in do ver-
voeging der Fransche werkwoorden ...........
KOK, (A. J.) The Tragedy of King Richard III, by W. Sha-'
kespeaue; met verklarende aanteekeningon en
eene beschouwing van het Treurspel ......
-Theïragedy of Julius Caesar, by \V. Shakespeare , met
verklarende aanteekeningen en eone beschouwing van het Treurspel.
MÜLLER, (H. W.) Opstellen tot oefening inde Hoogduitsche taal.
Noël, (Ch.) Grammaire syntaxique de Langue Française. Arran-
. gée par J. J. F. Hautmann..............
OTTERLOO, (A. VAN) Kieuwere Aardrijkskunde.....
PIERSON, (Mr. N. G.) Grondbeginselen der Staathuislioud-
kunde, 2 deelen..................
ROMBOUTS, (Dr. J. E.) Beginselen der Dierkunde , met aan-
wijzing der gewichtigste voojtbrengselen uit het Dierenrijk. Met
ruim 140 houtgravures...............
SASSE, (Dr, A.) Beginselen der Volkunkundo.......
SCHWARZ, (Dr. C. W. G. Ed.) Wörterbuch der deutschen
Verben , Adjektive und Präpositionen..........,
VEN, (Dr. E. VAN DER) de Beginselen der Kosmographie;
2e, herziene druk....... .........
VINCKERS, (Dr. J. BECKEBING) Engeische spraakkunst.
le stuk. Uitspraak.................
VINK, (K. H.) Oefeningen ter toepassing van do Regels der
Engelscho taal ; 2e, herziene druk...........
<