Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
Hng zou vinden in de heelkracht der Natuur, die misschien door
al die kunstmatige en hoogst ondoelmatige drank en poedertjes
op een dwaalweg is gevoerd. Mijn vader plach met alle doc-
ters de draak te steken en was nooit ziek of hij at niet en herkreeg
zijne volledige gezondheid.
181. Mijn nevenbuurman, de advokaat N., wordt wegens zijn
valschen aard alom vermeden. En met recht. Immers zijn twij-
felachtig gedrag laat u altijd onzeker, of hij 't ware met u voor-
heeft of wel nevenbedoelingen heeft, waarom hij uwe vriend-
schap zoekt. Beweert hij iets, altijd verdenk ik zijn waarheid-
zucht. In een woord , 't is een gevaarvol man , met wien men zich
hoeden moet vertrouwd te zijn. Zijn eenigste deugd is, dat hij
zeer muziekaal is en prachtvol op den gieter speelt. Ook als
autheur heeft hij een niet-onverdienstelijken naam. Hij schrijft
onder de valsche pseudoniemen van Anthonius en Margeretha,
als ware het er twee. Ook een paar aardige komediestukjes,
welker opvoering ik met plaisir heb bijgewoond, zijn uit zijne
welbesneden pen gestroomd. En waarvan ik u ten zeersten be-
veel 't eens te gaan kijken, genaamd Fotografie en Telegrafie of
de kunst om geld te maken. Doch ik raad u dan in gemoede
er bij te zijn om uw plaatsen te bespreken vermits 't locaal der
komedie klein en de toeloop buitengemeen is, schoon de entree
zeer duur kost. De tijtel dan is ook zoo vreemdsoortig, dat de
nieuwsgierigheid alles behalve slap gespannen is naar den inhoud.
Doch gedoog tans, dat ik u verlaat.