Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
123. De Engelseben zijn grote liefhebbers van hanegevechten.
124. Ware beschaving gaat met 't bezit van veelzijdige kun-
digheden gepaard ; ware beschaafdheid openbaart zich in welle-
vendheid , beleefdheid en hoflijkheid.
125. Deze oude duitedief heeft als hoedemaker zijn schaapjes
op 't droge gekregen.
126. De zedespreuken en zedelessen van dezen zedekundige
zullen wij steeds ter harte nemen.
127. De Astronoom is geen astroloog; gene is een sterre-
kundige, deze een sterrenwiggelaar.
128. De leiding des krijgs werd aan een bedreven krijgskun-
dige toevertrouwd.
129. Een fransche pruikemaker doet zich vaak beter voor dan
een hollandsche markies (?).
180. Aan 't edele druivenat verkwikken wij ons.
131. 't Sigarepijpje ligt in 't sigarekistje , dat ik in de sigare-
winkel van dezen sigaremaker gekocht heb.
132. O Galgenstuk , bekeer u tot 't goede en denk dat 't kwaad
zijn meester vergelt.
133. De schimp, de smaad , de hoon van dezen beginselozen
dagbladschrijver kan mij noch beledigen noch krenken.
134. De vorst bevorderde dezen schrandere staatgeleerde tot
zijnen eersten minister.
135. Men mag door spotternij andersdenkenden geen aanstoot
geven.
136. 't Aantal starren is onberekenlijk.
137. Tijdens 't muzijkfeest was ik in de stad tegenswoordig,
ik deed de directie beleefd aanzoek 't zelve 't mogen bijwonen,
doch hij weigerde mij zulks.
138. Mans zonder karakters en inborst vertrouwe men 't be-
leid des staats, ja niet eens dat van een minder gewichtig ding
aan.
2*