Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
107. Gepijnigd beleed deze misdadiger zijue misdaad.
108. Beminnaar van een pijp tabak als ik was, vroeg ik naar
een pijp , een pijpedop , een pijpewroeter en al wat een hartstoch-
telijk rooker bij 't uitoefenen zijner bedrijfs onontbeerlijk en in
't pijpemandje in de pijpelade voorhanden was.
109. Goede onderdanen zijn hunnen vorst met hart en ziel
toegenegen.
110. Uit onbedachtzaamheid ontging de steen mijn hand en
verpletterde een glasruit.
111. De historicus dient zijne gevoelens met onderscheiden
voorbeelden te bevestigen.
112. Geniën worden door geene hinderpalen teruggehouden om
zich te ontwikkelen.
113. Zelfvoldoening is de belooning der deugd.
114. In eikenbosschen vindt men eikenboomen, in dennenbos-
schen dennenboomen, en in ons buiten kastanjeboomen, ijpen-
boomen en lindes, plus seders.
115. De matroos bespeurde land en Columbus had Amerika
uitgevonden.
116. Ik heb den woordenlijst van 't woordenboek in deze
boekenkast verborgen.
117. De brilleglazen van dezen brilleslijper zijn slecht ge-
slepen.
118. Daar ik gisteren de koorts bekomen heb moet ik sints
mijne kamer houden maar hoop spoedig daarvan te beteren.
119. Ik erlangde een brief, waaruit mij van zijn overlijden
werd kond gedaan
120. Dit stoomwerktuig heeft tachtig paardekracht.
121. De paardearts is in den paardestal om de paardestoeterij
te bezichtigen.
122. Deze paardekoper heeft op de paardenmarkt goede zaakjes
gedaan.