Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
47. Bezig deze pennenhouder ten einde uwen naam beneden dit
stuk te plaaten.
4S. Hebt ge den brief ontvangen, dien ik afgevaardigd heb ?
49. Wij menschen zijn redelijke beesten.
50. 't Past geen kind zijne ouders oneerbiedig te bejege-
nen.
61. Als ge zoo voorgaat loopt ge u bederf te gemoet en stort ge
u zelf in een poel van ellende.
52. Deze onervaren jongeling is door zijne baatzuchtige vrien-
den geheel verschakt.
53. Napoleon boezemde zijne soldaten door korte, maar kern-
volle redeneringen moed in.
54. De kokkeu bezigden tot 't villen der palingen, welke wij
gevongen hadden, zeer scherpe messen.
55. W'ij zijn allen verandwoordlijk voor de door onze huisdieren
aangebrachte schade.
56. Edipus beroofde zich van 't gezicht toen hij bepeurd had
dat zijne vrouw zijn moeder was.
57. Veeg uwe tranen af, kleine, schrijen baat niet.
58. Na 't plegen van eenig misdrijf, begeert men vaak dat niet
begaan te hebben.
59. Hoeveel beloopt de rekening van uwen hoedmaker? Zoo-
veel, dat ik dezelve niet dan bij gedeeltes kan voldoen.
60. 't Gerucht verspreide zich overal, als zoude de vorst zijn
troon ten behoeve van zijn oudsten zoon afstaan.
61. Deze dronkaart zal zich nooit meer dan drank afwennen.
62. Terecht zegt Poulus dat wij alle dingen ondernemen en de
goede behouwen moeten.
63. De hond laat zijn meester veel genegenheid blijken. Welk
een nuttig huisdier is hij [niet]! Hoe getrouw betracht het op de
jacht bij voorbeeld zijn plicht! Als welk een nauwgezet waker
doet hij diensten!