Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
32. Ziju uwe koejeu door veeziekte aangegrepen , dan behoort gij
ze niet van de andere af te scheiden, maar af te zonderen
O landsman! zoo ge al uw vee niet verliezen zult.
33. Na de vernietiging der belasting is 't brood wel gedaald
maar niet goedkoper geworden. Maar de duives- , eende-,
zwane-, hoender-, en kippeeieren zijn op de zelfde prijs blijven staan.
34. 't Schild dient om de stooten des vijands af te slaan.
35. Ik hoop dat gij mijn gevoelen deelt, dat hij zeer verkeerd
gehandeld heeft met mijn verzoek te weigeren.
36. Na jaren lang over de grenzen hunner landen getwist te heb-
ben , spraken de beide partijen af de beslechting aan de uitspraak
eens derde op de dragen.
37. 't Afschieten der kanonnen en 't afvuren der geweren kwam
ons uit een verren afstand ter oore.
38. De rechters beraadsloegen lang over 't te vellen vonnis ;
kalm verwachte onschuldig beschuldigde de uitslag.
39. Copernicus werd gedwongen zijne meeningen nopens den loop
der zon om 't aarddrijk te verzaken.
40. Hoe laat is 't? vroeg hij. Tien uren hernam ik.
41. Men verlangd geoefendheid bij den soldaat, bedrevenheid
bij den loods, ervarenheid bij den zeeman. Waarom ?
42. Sta niet in denkbeelden verdiept , nu gij u in de vrije na
tuur bevindt. Zie 't vee daar vrolijk in de beemden rondhuppe
len, luister naar 't getierlier der vinken en bedank den Schepper
van alle goeds, dat gij leeft in gezondheid en kracht.
43. Na Hannibals overwinningen tuimelden schier alle bondge-
nooten van de Romeinen af.
44. Deze beruchte giftmenger is een vermaard. beroemd, be-
faamd chemicus.
45. Dit bon va',lig huis behoeft herstel.
46. Deze vorst heeft zijnen zoon Eduard genoemd tot erfge-
naam benaamd.