Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
19. Ei, lieve, dat is eens braaf geleerd, zeide de gelukkige
moeder tot haren lieveling. Och of ik mij altijd in uwe vorde-
ringen verheugen konde ! mijn harte wensch, o hartendief, ware
dan vervuld.
20. Zoo lang ik uit de stad zijn zal, is hij met het opzicht
mijner zaken belast; want ik zal niet zóó lang uitblijven , dat
men mij missen zal.
21. Doordien ik door dien ellendige eens bedrogen ben , heb
ik hem voor altijd mijn vertrouwen ontzegd.
22. Ik zal de rekening van mijne kleeremaker nog heden
avond afbetalen en den armen drommel nog een afgesleden hemd
toegeven.
23. Daar we verdoold waren, hebben we eenigen tijd verloren
voordat wij weder den rechten weg hadden herwonnen.
24. Jupiter was 't hoofd der afgoden der oude Romeinen.
25. Door den steek , die deze muichelmoordenaar u toebracht,
af te keeren, heb ik u het leven gered.
26. De Zigeuners afkomelingen der oude Indiërs spreken een
soort Basterd sanskriet.
27. De Nederlanden zijn van afkomst Germanen.
28. Daar ik zulke vinnige recensies kreeg, heb ik mijn schrij-
ven voor goed gestaakt en ben aan 't boeren gegaan. Dit bevalt
mij uitstekend goed.
29. Doe uw hoed en mantel aan, leg ze weder af, als ge tuis
teruggekomen zult zijn. Loop evenmin blootvoets, maar leg
uwe kousen en laarzen aan en niet af voor dat gij u te bed
begeeft.
30. Bij voordurendheid zal ik mijnen aflijvigen leeraar in na-
gedachtenis eeren; welke vruchten heb ik in zijne lessen niet
ontleend!
31. Ik had keur om of mijn betrekking vaarwel te zeggen of
mijn studieen hun afscheid te geven.