Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Datief.
God zij eere! Gedenk mijner in den g:ebed. God schiep den
mensch naar zijn l)eeld. Ten hof leeft men weelderig. Ten huis
van dezen rijk notaris. Ten behoeve mijns dierbaar zoon. Zelfs
de braafste is ten graf gedaald. Heden ten dag is men niet meer
bijgelovig. Blijf niet in gebrek mij te melden, hoe 't met U
gaat. Laat uwe pligtplegingen achter weg. De prinsen van den
bloed volgen op. Ik raad U in gemoed doe dit niet. Psalm zinkt
den Heere. Hij beval den Overste op te rukken tegen den vijand.
Weiger een ongelukkig gevangen niets. Hij zendt mij eenen snel-
bode. Hij geeft de paarden haver en brood. Hij geeft den paarde
haver en brood. Hij geeft zijn lui knecht slaag. Hij schenkt den
kin de een prenteboek.
Vorming des Meervouds.
(De leerling gebruike alleen dan 't enk., als 't meerv. niet gevormd
kan worden of 't werkwoord in 't enk. staat.)
I. De begeerte der mensch. De geraamte der dier. De gedierte
der wereld. De hoogte der berg. De diepte der vallij. De aardbe-
ziën in onzen tuin (enk.). De glas der kerk (enk.). De koejen op
't veld. De boej'en der gevangenen. De fraai kooi dezer vogels.
De Maartse bui. De lende dezer worstelaar. De reden der cijfer-
kunst (enk.). De reden, waarom ik de stad (enk.) verliet. De sieraad
dezer kerk. De kostbaarheden des altaar. De kleinood dezer vorstin.
De soldaat dronken uit tinnen kroes, de luitenant uit zilveren beker
en de generaal uit gouden bokaal.