Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
een lusthuisje, met een heerlijk uitzien op de goddelijke omge-
ving onzer bekoorbare stad. Dezelve is aan den voet eener berg
vervaardigd , en door een rivier omsingeld. Bovenop staat een
oud ridderslot vervallen en door den tand des tijds gesloopt.
Weldra zal er niets meer dan de overlevering van overig zijn;
het puin immers wordt genuttigd tot andere bouwerken.
14. Denk hier aan! Ik zal er aan denken! Ik denk ergens
aan ! Ik denk nergens aan ! Waartoe deze oefeningen ? Dienen ze
ergens toe? Kunnen ze niet achterwege blijven? Ja, bijgeval de
leerling vlug, schrander, ijverig, werkzaam, leergierig enz. is,
en niet bijgeval fouten begaat, die hij zich schamen moest te
maken.
15. Ik zegge u , ga van hier en lees mij op nieuw uwe les
eenige malen overluid voor. Hebt ge dit eenigen tijd achter een
gedaan, dan kunt ge stellig alle vragen beantwoorden, die ik tot
u richten zal.
16. Ingevolge van 't laatste raadsbesluit, zullen deze ambte-
naren bezoldigd worden naar gelang van hunne theoretiesche , en
naar mate zij ten gevolge van jaren lange ondervinding geacht
kunnen worden praktische bekwaamheden te bezitten. En wer-
kelijk zijn zij naar de mate hunner kennissen beloond. Ingeval
zij echter meenden verongelijkt te zijn, zoude een ten aaiihoore
van elk die lust had gehouden examen uitspraak doen. Des niet-
tegenstaande hebben vele hunner ontevredenheid lucht gegeven ,
en zijn dien ten gevolge afgedankt.
17. Lang voordat ik hem kennis had gegeven van mijn be-
sluit , had hij reeds vermoed , wat ik van voornemens was. — Niet
lang nadat wij verhuisd waren , vermisten we onze kat, die zijn
oude woonplaats weder had betrokken.
18. Eilieve, geef mij eens de twalef regelen op volgens wel-
ke de woorden in onze schoone moedertaal aan eengefchreven
worden !