Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
dat ]aa,t zich wel met eenige studie wel over komen. Doch Uw
lied zonder woorden, dat ik u toestuur, is, ik verklaar 't u
onomwonden, een prul van 't eerste water. Doch ik heb u reeds
meermalen in privaatgesprekken afgeraden als componist op te
treden, dat ik mijne oogen m'itrouwde, toen ik met Ait nuchtere
arbeid van u kennis maakte. Laat af, ieminde August, u de
compositie te wijden en Uw roem te verdonkeren. Neem in beden-
king datgene ik zeg, geheel onbevangen als ik beu in 't uiten van
deze mijne oordeelvelling; uiterst ondoelmatig vind ik zulke af-
dwalingen op vreemde gebied««». De tijd, die ge overig hebt,
kunt gewis beter aanwenden dan met zulke nodelooze bestrevin-
gen, die nooit met een gelukkig slagen maar meestens met schand
en schade beloond worden.
Spelling (T. W. § 319. i; §445—628.) Synoniemen.
1. Dat wijf met de fletse gelaatskleur en spitschen neus kreeg
van haar man zulk een bits antwoord, dat zij paars werd van
kwaadheid en den op niets verdachten door een wisse slag ach-
ter over op den drassigen grond buiten s huis deed neertuime-
len. Hij bleef dwars over den weg leggen en riep luid keels (of
met luider stem) dat hij, wars van vleierij, zijn ellendige weder-
helft een helleveeg had genoemd. Die was zij dan ook in
der daad.
2. Deze dolle man heeft hier weer mooi huis gehouden!
3. Wat binnen 's huis voorvalt, mag buiten 's huis niet bekend
worden.
4. Met der tijd zal ik de stad, waar ik mij thans met der woon
gevestigd heb, verlaten. Dermate bevalt mij deze plaats, dat