Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
de oogeti verlaat ik u, die zoo rustig op den elleboog op tafel
leunende mij aanstaart! Maar wees verzeker, dat ik aan u
wraak nemen zal van wegen de grofïe belediging, den hoon en
smaad....
Doch eensklaps sloeg 't manneke op 't andere uiterste over
en viel op zijn knien, eenige o?«beteekenende woorden murme-
lende en Julia, niet bestand voor zijn smeektaal, drukte haren
geliefde de armen in en voortaan was noch tusschen den eene noch
tusschen den ander de minste twist.
13. Schaam u zeiven in de plaats dezes booswichts op te tre-
den: wel is waar zal hij zeer dankbaar zijn wegens uwe welwil-
lendheid , maar gij zult u daardoor een slechten naam bezorgen.
Ongetwijfeld is 't onbekend , hoe de schurk bij name van graaf
Iloghensteijn Europa doorrezen heeft en alom zooveel oplichte-
rijen placht, dat hem de policie nergens rust liet. Eens gevan-
gen, werd hij bij deze voorwaarde, dat hij met eenig reisgeld
voorzien naar Amerika zou vertrekken, wederom losgelaten. Een
andermaal schoon met behoorlijk geleide naar de strafplaats ver-
voerd, gelukte het hem echter nog te ontsnappen. Thans heeft
hij zich naar 't schijnt in uw vertrouwen gedrongen. Ge weet
nu, welk gevoelen 'f mijne in deze zaak is en kunt er u naar ge-
dragen.
14. De torenhaan is heden ten Westen gekeerd.
15. Deze kleersnijder heeft deze eigenschap met Alexander de
Groote gemeen, dat hij een scheef hoofd draagt.
16. Ik geloof met de verklaring volstaan te kunnen steeds eer-
lijk gehandeld te hebben.
17. Heb eerbied jegens oude gebruiken en instellingen.
18. Dit is geheel volgens de natuur getekend.
19. Ik ontsloeg hem uit zijne verplichting met voorwaarde, dat
hij voortaan beter zou gaan oppassen.
80. Dit werk is met 't toezicht van Prof. G. overgezet in 't