Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
50. Ge zoekt te vergeefs, o sterveling, elders, 't geluk, dat
ge nimmer vinden zult dan in een weltevreden hart.
15. De Eomeinen kozen in gevaarvolle krijgen den krijgskun-
digsten dictator, maar hielden 't in vredestijd gevaarvol een per-
soon zooveel machts toe te betrouwen.
Voorzetsels.
(Kern § 101—§ 104.)
1. Door ondervinding weet ik, dat deze jongeling zeer weinig
lust heeft voor zijne studies en nergens voor deugt.
2. Gebukt door den last des ouderdoms, gekweld door kommer
en verdriet, zal mij de dood een welkome verlosser zijn. Voort-
durend tegen gebrek en armoede te kampen is meer dan ik dra-
gen kan!
3. Naar twee weken vertrekken ivij naar Parijs en zullen in het
jaar terug zijn.
4. Ik reishalsde op zijn aangenaam bijzijn, maar, schoon ik
tot 't gezelschap behoorde verwaardigde hij mij niet een enkel
woord.
5. Dit voorstel vond geen ingang tot de leden der tweede ka-
mer ; echter bleef de minister in zijn gevoelen.
6. Wees altijd dezelfde zoowel bij voor als tegenspoeden.
7. Waar huist ge? Op een kamer beneden vlak aan de straat.
Kom spoedig eens bij mij oplopen! - Te zes ure zal ik bij
u zijn.
]) Zie de Vermakelijke Spraakkunst, pag. 123 en 130 (Ie druk).