Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
mijn vriend, wien ik in jaren niet gezien had. 5. Aehilles zat
Hector na. Deze zat 't op een loopen, toen gene hem op de
hielen zat. 6. Ik herbierg dezen armen vreemdeling in mijne
woning. 7. Deze man had in zijn jeugd veel zwarigheden te
overwinnen: hij is ze echter te boven gekomen; deed goede za-
ken en leeft thans rustig van 't geen hij overwonnen heeft.
8. Daar ge Uw opstel slecht verbeterd hebt, dient ge alles te over-
werken zonder U zeiven te overwerken. 9. De tijding, dat mijn
oom storf, verschrok mij geweldig, doch toen men mij aamei,
dat ik zijn geheel vermogen had georven, kwam ik tot mij zelve.
En toch, ik heb den man nooit geflikflooid of pluimgestreken,
doch schiep steeds behagen in 't rondborstig uiten mijner me-
ning. 10. Deze krijgsman, onverschrokken als hij is, wordt
door zijne kameraads zeer gehoogschat, gehoogwaardeerd, ^ehoog
acht. 11. Loop Uwe bekenden niet over, als ge den naam
niet hebben wilt van een lastig en indringend mensch te zijn.
12. Hem, die ik nimmer heb wantrouwd, in hem zie ik mij
bedrogen; doch daarom niet gewanhoopt (Kern § 109), de ge-
leden verliezen zal ik weldra over komen! 13. Deze tijding
verschrok haar zoo, dat zij bezweem. 14. Ik was met deze studie
onledig, toen gij binnentradt. 15. Onze elende is niet over te
zien. Ik heb geen tijd meer deze thema over te zien. 16. Over-
leg, 0 zorgeloze huisvader, hoe ge iets overleggen zult. 17.
Uw taal is doorgespekt met niets om 't lijf hebbende stopwoord-
jes. 18. Een cijferaar, die een fout begaat, heeft zich mis rekend,
of hij heeft mis rekend. Eene dame, die door 't slechte weer
wordt verhinderd naar een partijtje te gaan heeft mis rekend. 19.
Overweeg wat U te doen staat, als ge 't vleesch overwogen
hebt en een half pond te kort komt. 20. Zijn kreten hebben
mij 't hart doorsneden; met zijn scherp mes heeft hij mijn bo-
teram doorsneden. 21. Deze boosdoender heeft zijn straf onder-
gaan; men hing hem op toen de zon was ondergaan. 22. Gij