Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
12. Al het geluk is vergankelijk, alle cle roem tijdelijk, doch
de deugd zal ten allen tijde geeerd worden.
13. Welke lange gezichten zag ik, toen ik deze beide koop-
man de tijding bracht, dat hunne rijkgevvaande schuldenaar met
den Noord-zon vertrokken was en zijne schuldbekentenis de
waarde hadden van scheurpapier. Bij den honderdduizend gul-
dens zijn daarmede gemoeid.
14. Vele wijn, wat zeg ik ? alle wijn wordt beter door leggen ,
uitgezonderd de Champagne.
15. Ik kan niet veel wijn verdragen. De vele wijn maakt
mij ziek.
16. Deze wiinkoper heeft meerdere wijnen in zijn pakhuis,
dan alle auderen te samen. Wel hebben deze tiendubbel zoo veel
wijn, maar toch veel mindere wijnsoorten. Doch mijn uitlegging
verbeterde de leerling!
17. Wij waren met zijn vijf broers, zij met haar vijf zus-
ters. Thans behooren wij met ons tien tot ééne en dezelfde
familie.
18. Deze man is vol van allerlei dwaasheden. Velerlei anec-
dotes weet hij zoo te pas te brengen, dat hij het gezelschap doet
soheure,n van lachen.
Werkwoorden. (Herhaling.)
(Kern § 34—51. § 71.)
1. Dit kind heeft de blade van dit boek verscheur. 2. Wij
zaggen 't boek in een hoek leggen en laggen 't op tafel. Daar
leit 't nog. 3. Hij drinkt eiken dag gene ver. Weldra zal hij
de nadelige gevolgen daarvan onilervinden. 4. Ik verwelk wam
3*