Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
2. Wie is grooter Schiller dan Göthe? In plaats daarover te
twisten, brenge men hdde zijne hulde toe. Beider naam is ver-
eeuwigd.
3. Wij getuigen u ons leedwezen in 't ongeluk, dat gij
getroffen hebt; immers uw vader is ontslapen? Ons bei-
der zusters hebben ons verzocht u haar rouwbeklag over te
brengen.
4. Wij gingen met zijn vijve uit wandelen, terwijl gij met uw
achte kegeldet.
Hoe laat is 't ? Bij een. Wanneer vertrekt gij ? Voor vier.
Wanneer zijt gij op uwe bestemming ? Bij zes. Wanneer zult gij
terug zijn? Voor twaalf. Hoe laat zult gij u naar bed begeven?
Precies om een uren.
5. Ik ben altijd een ongeluk, als ik met u speel. Zoo wierp
ik gister de drie vijf en was zeker van de pot; maar jawel, gij
wierpt de drie zes en wout.
6. Gister waren honderd, wat zeg ik duizend aanschouwers
op de beenen, bij gelegenheid van 't prachtige vuurwerk, dat
afgestoken werd ter eere van —.
7. Gij rookt cigaren van honderd guldens de» duizend, ik
van de» acht om een dubbeltje. Een groot verschil in kwalieteit
en prijs.
8. Di pennen kosten 8 stuiver 't heele en dus twee dubbeltje
't half gros.
9. Deze beide zullen steeds de eerste, gene de laatste in de
klasse zijn.
10. Die , die eens anderen bezitting zich toeeigent wordt streng
gestraft. Wat zou er van de wereld worden als de oneerlijke rijk
en de brave arm werden!
11. Benijdt nooit anderer geluk, verzacht steeds anderer
leed. Dan zullen alle de brave u achten. en alle de schurken u
vreezen.