Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
wilde ik alle optellen, ik zoude morgen nog staan te praten en
daartoe zou noch u, noch mij de tijd zijn.
2. De doctor N. heeft mij Selast de kamer te houden. Te
nauwernood mag men komen bezoeken. Ik slijt dus de dag met
't lezen en droom nachts van 't gene, dat mij al lezende 't
meeste trof.
3. Ge kent ongetwijfeld 't laMite werk van den professor X
over afscheiding van kerk en Staat ? Hoe jammer dat de man
zich persoonlijkheden vergunt die geheel bulten de zaak om zijn.
Immers om een juist oordeel te vellen, moet men de personen
van de zaken uiteenhouden? — 't Schip verging met mannen
en muizen. — Een vaderland-spreekwoord zegt: de nood breekt
wetten. Gisteren nacht is onze hoofdkerk afgebrand. De toren
is dank zij de goed maatregelen der brandweer gered. Anders
was kerk en toren een slachtoffer der alvernielende vlammen ge-
worden.
4. De sierlijke en de krachtige redenaar X is gisteren een plot-
selingen dood gestorven. Een beroerte trof hem als een bliksem-
straal. Dito dood viel zijn vader ten deel, ik bedoel den grooten
en den wijd vermaarden toneelspeler van denzelfden naam.
5. De koning der Nederlanden en de hertog van Luxemburg
iijn hier aangekomen en door de stadschutterij ingehaald. Bur-
germeester hield een toespraak, welke treffend door Z. M. werd
geantwoord. Wie voelde 't niet, toen de begeestering des volks
zich in een luid hoezee lucht verschafte, dat de vorst en 't volk
één waren?
Telwoorden.
I. Deze sterke schans is door dertig en eenen man ingeno-
men en werd door dertig honderd en eenen man verdedigd.
3