Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
3i
Welke lof hebt gij ooit verkondigd ? Welker daden hebben u
ooit ontvlamd? Welker vrouweneer hebt gij ooit verdedigd?
Welker kunstenaars werken hebben u ooit getroffen ? De man
heeft een afschuw van sa van ten of geleerde vrouwen. Welke
schrijfsters heeft hij ooit lof toegezwaaid ? Welke dichtsters heeft
hij ooit zijn goedkeuring geschonken en verheerlijkt? Welke
wijsgeer was Hegel ? Welk wijsgeer heeft over de outsterfelijkheid
der ziel gehandeld? Welk een wijsgeer was Hegel! Wat voor een
wijsgeer was Hegel! Ja, juist, wat voor eenen wijsgeer was hij?
Wat wilt gij voor geld hebben ? Liefst gulden. Wat voor geld
wilt gij hebben ? Krenten en rozijnen. Wat wilt gij voor geld
hebben? Bankpapieren, want ik ga op reis.
Xin. De man, welks vertrouwen ik mij verworven heb, zal
mij heden een bezoek komen brengen met zijn broeder, om mij te
bedanken voor datgene, wat hij mij verplicht is Wie gaat daar?
de nieuw benoemde professor? Ja, waarlijk, His hem. 't Is haar niet,
't is ons niet, 't is hun niet, 't is mij niet, 't is u niet, enz. zijn
onhollandsche spreekwijzen voor--. Ik ben hem, gij zijt hem , hij
is hem, zeggen de jongens , die krijgertje spelen. Is dat goed ! — De
man , die zoekt, is deze ; de korte inhoud zijner woorden is deze; zijne
verontschuldiging was deze; de gedachte, die in mij opkwam, was
deze; de reden, waar ik aldus gehandeld heb , is De voorwaar-
den zijn deze. — 't Is hier, dat de slag bij Waterloo geleverd
is. H Was daar, dat de edele Willem een slachtoffer werd van 't
snoodst verraad, 't Was onder dien loom, dat Göthe zijn Werther
schreef, etc.
XIV. Semiramis, wier daden door dichters bezongen zijn,
Cleopatra, wier zedeloosheid door allen verfoeid wordt, ElizabetI;,
wier genie Engeland zijn opkomst te danken heeft, Catharina,
wier staatkunde Europa in verwarring bracht, waren vorstin-
nen, wier naam door den geschiedschrijver altijd zullen vermeld
worden. Wier namen zijn bekender?