Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
Degene, die men als spionnen betrapt, schenkt men geen genade
en worden onverwijld opgehangen.
X. Z. M. (de Koning) verleent ridderorde aan die, wie hij
een blijk ^awr(Hoogstderzelve?') tevredenheid wil geven. Natuur-
lijk zijn die alleen verdienstlijke personen.
Kent gij deze persoon ? Is 't iomtyds uw stadgenoot of iemand
vreemd? Dezelve is niemand ander, dan mijne oom, die den
neef deszelven niet ccamaal herkent. Dus ik zal hem maar laten
waaien, want ik heb geen familiezwak.
XI. Toen deze vuile lasteraar mijne woede ten top deed stij-
gen, door deze arme vrouw zijdelings te belasteren, sprong ik
op en schreeuwde hem toe: Stop 1), ellendige! of verklaar u zei-
ven nader! zeg met ronde woorden, 't geen gij bedoelt. Wie
hebt gij op 't oog ? Wier aanvaller, wier beschuldiger zijt gij ?
De man schudde zijne schouwers, zag mij verachtelijk aan, wende
mij den rug toe en verliet kalmtjes 't vertrek. Doch ik achter-
haalde hem, gaf hem een aangezichtslag en beleedigde hem
gruwzaam voor eiker oog. De man zag mij verbazend aan en
zei op pacifieken toon, dat hij mij de wapenkeus liet. Want wat
ik hem had toegeduwd, kon slechts door 't bloed afgewasschen
worden. Over acht daag zal 't tweegevecht gehouden worden.
Wee mijner ! Ik versta mij niet op de wapens ! En al deed ik
dat, dan toch stond de kans niet gelijk, daar ik de zenuwrijkste
en hij de koelbloedig persoon is van den ganschen aaxAkloot.
XIr. Deze dame is mijn stadgenoot, zij is met haar echtge-
noot op reis.
't Stelsel, wat ik besprak en van wat ik de voordelen opsom-
de, verwierf aller goedkeuring. Doch de uitvoering van hetzelve
levert vele moeijelijkheden op.
1) Anglicisme.