Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
ze,
winterkoningtje in een kooitje terwijl haar neelje een jongetje
van vier jaar, die bij zijn oom eenige daagjes doorbracht, onder
't afdaakje een vlagje of vlaggetje in 't gatje van zijn bankje
vaststeekte. Daarna plukte hij bloemetjes op 't padtje naast 't
huisje, en viel door onvoorzichtigheid op zijn rugje of ruggetjen,
daar hij struikelde over een bigje.
Voornaamwoorden. (Herhaling.)
(Kern § 21—38, of § 100, § 83—89.)
I. O ontferm ü mij' riep de overwonneling demoedig uit.
Met eon betraand oog schonk de zegevierende vijand hem ge-
na en trok zich zijn in 't ongeluk aan. — Erbarm U ons, riepen
de ingenomen burgen smeekend uit, doch de vijand bekom-
merde zich hun niet en plunderde en moorde naar hartelust. De
man, waartegen ik U gewaarschuwd heb, heeft u bedrogen. Hebt
gij mij dan tegen hem gewaarschuwd ? Ja , daarentegen waarschuw-
de ik U. — Gedenk mij, zegt men zoo vaak tot een vertrekkend
vriend, die zich ons nimmer meer herinneren zal. — Dit manneke is
zoo trots, dat hij zijn 's gelijke, om te zwijgen van zijn onder-
ga«?« niet eens beleefdelijk teruggroet. Maar ik gedraag mij
tegen jong en oud, hooger en lager, even beleefd en voorko-
mend , allen behandel ik als mij gelijken.
II. O mensch, bekommer U Uwer zelfs zaligheid !— Deze man
heeft zich om mij wil veel offers getroost. Zijn zal ik altijd
in liefde gedenken. — Deze lieden hebben zich om ons wil
veel offers getroost. Hun zullen wij altijd in liefde gedenken. —
UEd. zijt te veel denker (aldus schreef hij mij ondraagsame pe-
dant), dan dat UEd. niet zoudt inzien, UEd. schromelijk