Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
i
kroonde verhandeling geschreven hebbende geleerde, ia heden onze
dischgenoote geweest. Zij is de erfgename eener zeer vermogende
familie (!!!)
21. 't Meisje da^tegen haar broer als getuige moest optreden,
heeft eene warq getuigenis afgeleid, maar 't getuigenis koste haar
den dood; doch naam in 't harde steen gebijteld zal blijven
tot in eeuwigheid.
22. Ge vraagt of' zij schoon ware? (Kern § 108. 1.) Gerechte
Hemel! Wat was de\kleurenpracht van 't robijn bij deu robijn
harer lippen, wat 't Sn^uw der aarde bij die haars halsen, wat
de smaragd en de diamant bij hare flonkeroogen, wat de ivoor
harer tanden bij dat des 'olifants?
23. Rome overwon alle Volkers door deszelfs onoverwinnelijke
legioenen; Athene zag Rome aan zijne voeten, dorstende naar
wetenschap.
24. Nederland zal zyne zonen niet verlaten!
25. Frankrijk zag hare legioenen overwonnen of gedood.
26. Beze is de praatgraagfi« man, dien ik ken.
27. Lustig wapperde 't dundoek en ontplooide de geliefde drie-
kleur, een gunstige wind zwol de zeilen, en 't ranke vaartuig
doorkloof den ruizenden pekel.
28. De schilder heeft op 't doek gemalen den vorst in 't her-
melijn gehuld.
29. De herdersjongen blies op zijnen hoorn. De trompetter dit
hoorende ontlokte zijn horen eenige tonen om te toonen, dat hij
zich als 't ware op de tenen getrapt voelde, door de vrijpos-
tigheid van dien koehoren.
30. 't Hoorn en 't schilpad, 't kurk en 't koraal dienen tot
vervaardiging van vele snuistelarijen.
31. Ter dienste van leerlingen en niet voor den grap schrijft
meïi een kakographie.
32. De gift waar Socrates aan stierf was dolle kervel. ,