Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
Brieven porlosxïi in te zenden bij den boekverliandelaar van Pin-
gelen onder letter C. D.
NB. Bij wederzijdsche bevalling zal 't bezoldigde salaris
na verstrijking van een half jaar om de helft vermeerdert
worden.
VIII. Mijn neef is een beleesd en ervaren man. Goddank
dat hij behouden van zijne reis terug 't huis gekomen is! Wat
waren zijne ouders daarover in de zorg! Zij waren schier zinloos
(Te W. 414) van blijdschap.
Dewijl ik op uwen vriend zeer bijtend was, heb ik hem met
geheten spot geantwoord. Maar üa mij gtloof, ik heb dat ten
diepste berouwd.
Deze is een man van ZwedeMschen oorsprong, die werd uit
Vlamm^fsche ouders geboren, gene zag onder de Eussischen hemel
't licht; alle drie zijn thans Prui^iische onderdanen en kooplieden
handelende in Parijser mosterd.
IX. Ons knecht is een oud gediend, 't metaal eerekruis
smukt zijn borst. Zijn naam is Pieter, bijgenaamd de kras-
sche. En werkelijk, schoon oudelijk zijn er, voor zijne jaren
weinige zoo vlugtig en nijver. Hij spreekt met gevlamde oogen
over zijne lauwerdaden en is altijd geluimd, als men het op zijn
stokpaardje brengt. Laast maakte hij zich verwoed boos, toen
de iplaaggrage ondeugd van een Hendrik hem alles lochende en
geen zijner woorden aannam. Welk omoeglyk gedrag van hem!
Maar wie is die toch ? De eenigste broer mn mijn en een aars-
\\sxzak.
III. Comparatie.
I. De Heden des tegenwoordigen tijds zijn min sterk, naar