Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
schriften der gezondheidsleer gedachtig zijn. Wee den van na-
ture ten kwaad genegen mensch! Dezen tot alle kwaad genegen
mensch ben ik helaas zeer geneigd Deze zonderling gebruiken
waren voormaalsch en zijn nu afgeschaft, 't Werk der land-
man is daaglyksch en zwaar. De Olympische spel waren niet
jaarlijksch, maar vierjarig. Deze booswicht straf is vierjarig ver-
oordeeld.
III. Deze geslepen paardrenner redde laastleden Dinsdag zijn
leven door een sprong, die ruggelingsch was; bij een beweging
voorwaartsch was op de banken der toeschouwers, ijzeren als zij
waren, dood nedergevallen. —■ Niet alle bevelen, die gegeven
worden, mogen mondeling, maar sommig moeten schriflelijk zijn,
zal hij die ze opvolgt verantwoord zijn.
Is u ring gouden of zilveren? Gouden. Hoeveel kost dezelve? Vijf
Hollandach guldens.
De natuur doet geen sprongen; haar ontwikkeling is trapsge-
wijze. — Mijn zaliger grootvader was 5«?ye?Tneester, mijn oom
een zee-officier Wie was dan Uw vader ? Een geleerde van
't eerste water; Hij had een kalme sterfte en liet mij en mijn broeder ^
een owgewoon groot vermogen na.
II. Forming en Beteekenis. (Kern § 60.)
(De leerling vuile de uitgangen aan.)
I. Men beweert, dat berg— en rots—vestingen sterker zijn dan
die in de vlakte zijn aangelegd, 't Meester—spel van Paganini
verrukte alle iocschouwers. De meester—toon van dezen pedant
is. onuitstaanbaar. Schrik— personen zijn bang voor geweerscho-