Boekgegevens
Titel: Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Auteur: Cosijn, Pieter Jacob
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1880
3e, onveranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3006
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204170
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stilistiek, Grammatica, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cacographie. Ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
teren hebt gij mij een aantal malle historie verteld. Deze godge-
leerden twijfelen aan de echtheid der evangelie. De muntspecie
der verschillende landen zijn van ongelijke waarde. De sultanen
staan grootvizier in 't bestuur ter zijde. Met gesloten vizieren
vielen de ridder den vijand aan. De kanon der Alexandrijnen
verwarre men met met de kanon te Alexandric. Ons landleger
telde twee generaal, tien kolonel, twintig majoor, veertig kapi-
tein, tachtig luitenant en vierhonderd sergeant. — De schout-
bij-nacht (zeit Bilderdijk) hadden 'snachts 't opzigt over de
vloot.
Gebruik des Meervouds.
(Kern § 79.)
I. Haar rees mij ten berge bij 't hooren van dien moord. De
koetsier gaf al zijn geld uit, de paarden verloren al hun hoef-
ijzer. In ons land zijn er twee Nieuwerkerk en drie Rijswijk. —
Waar zijn onze Tromp, waar onze de Ruyter, waar onze van
Speyk gebleven? Vrees niets, kleinmoedige, nog is ons land rijk
aan zee- en landhelden. — Tegenover de Guise stonden de Bour-
bon aan 't hoofd der Protestantsche partij in Frankrijk. De Ci-
cero en Demosthenes zijn door geene redevoerders overtroffen.
Door 7eapengeweld onderwierpen de Caesar en Alexander zich
de wereld.
II. Deze dwerg is twee voet lang, vijf palm breed, heeft arm-
tjes van vijf en kuitjes van vier duim dik, en is voor twee gul-
den en vijf en twintig cent te iezien. Ge gaat zeker kijken? _
Eiken dag heb ik twee paar handschoenen noodig; doch eene