Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-74
De bloem.
beteekenis in het Tweede Hoofdstuk zal bhjken. Ook
•over den stempel die zeer verschillende vormen kan
vertoonen, zullen wij daar verder uitweiden.
Gelijk uit fig. 83 blijkt, kunnen er op één vrucht-
beginsel drie stempels (I) en ook drie stijlen elk met
hun stempel voorkomen. In 't algemeen laat zich van
het aantal stijlen en stempels van een stamper weinig
zeggen. Is er één stijl dan is er ook één stempel; zijn
-er meer, dan is ook het aantal stempels in dezelfde ver-
houding toegenomen. Ook kan het gebeuren dat de
eenige stijl zich in twee of meer takken splitst, in dat
geval draagt elk dier takken een stempel.
Men noemt een stamper enkelvoudig, wanneer hij be-
staat uit één vruchtbeginsel met ééne ruimte (één hok),
waarin zich slechts één zaadlijst bevindt en waarop één
al of niet zittende stempel ingeplant is.
Samengesteld is elke stamper waaraan een of meer
der genoemde deelen (hokken, zaadlijsten, stijlen en
stempels) ten getale van twee of meer voorkomen. Zoo
geeft VIII (flg. 83) een voorstelling van een enkelvou-
digen stamper (1 zaadlijst, 1 stijl, 1 stempel) terwijl I
een samengestelden stamper te kennen geeft (3 stempels
en 3-hokkig vruchtbeginsel, gelijk uit de dwarssnede
bij II blijkt).
Stampers, waarvan de vruchtbeginsels een axiele of
valsch centrale zaadlijst hebben, zijn samengesteld, maar
stampers met pariëtale zaadlijsten kunnen enkelvoudig
of samengesteld zijn, naarmate er één zaadlijst in voor-
komt of meer. Stampers met axiele en valsch centrale
zaadlijsten kan men zich voorstellen als te zijn ontstaan
door de vereeniging van eenige enkelvoudige stampers.
Maar een stamper met een 1-hokkig vruchtbeginsel