Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-70
De bloem.
geval. Saamhelinig
duidt op een zoodanig
geval, waarin de helm-
knoppen aaneenge-
kleefd (niet organisch
verbonden) zijn. Dit
Fig. so. Fig. 81. Fig. 82. komt O. a. voor bij de
samengesteldbloemige gewassen (fig. 82). Men ziet daar
de helmdraden f volkomen vrij, maar de langgerekte
helmknoppen b samengekleefd tot een koker, die den
stijl omgeeft.
Wanneer een bloem zich opent, dan zijn de helmknop-
pen gewoonlijk helder geel gekleurd en aan hunne opper-
vlakte glad. Na eenigen tijd springt de helmknop open,
d. w. z. opent zich elk helmhokje voor zich, b.v. door
een overlangsche spleet (fig. 78 IIIc), waaruit dan een
groote hoeveelheid stof te voorschijn komt dat min of
meer samenhangt. Dit is het stuifmeel of pollen.
In de meeste gevallen is het stuifmeel zoo kleverig,
dat er nog langen tijd na het openspringen wat van aan
de helmhokjes blijft hangen. Bij andere planten daar-
entegen is het stuifmeel glad en niet samenhangend
zoodat het bij het bewegen der meeldraden geheel in de
lucht verstuift (zóó bij den Hazelaar, den Iep, den Den).
Ofschoon het openspringen der helmknoppen meestal
door overlangsche spleten plaats vindt, geschiedt het
ook wel door een ronde opening(door poriën fig. 79 V,
een meeldraad van Erica) of door een klep, zooals bij
de Laurieren en Berberissen.
Soms is het helmbindsel zoo sterk uitgegroeid, dat
de helmhokjes op aanzienlijken afstand van elkaar ko-
men te liggen, in dit geval is een der helmhokjes