Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
De bloem. 69-
kunnen er hoornvormige aanhangels aan voorkomen
(fig. 79 Y1 a).
Wanneer alle helmdraden eener bloem van elkaar
gescheiden zijn, noemt men de meeldraden vrij, hangen
ze daarentegen in een of meer bundels samen, dan hee-
ten zij één- of meerbroederig. Hiervan komen de
volgende gevallen voor:
1) Alle helmdraden eener bloem zyn vereenigd. Ze
vormen te zamen een buis die op de bovenste vrije uit-
einden de helmknoppen draagt. Men noemt dit één-
broederig (fig. 80).
2) Alle helmdraden op één na zijn verbonden. Het
getal der vereenigde bedraagt 9. Deze verhouding komt
voor bij vele Vlinderbloemen (fig. 81). Ofer zijn twee gelijke
bundels van eenige meeldraden aanwezig. In deze ge-
vallen noemt men de meeldraden tweebroederig.
3) De helmdraden eener bloem zijn tot drie of meer
bundels vereenigd: veelbroederig.
In bloemen met tweelippige bloemkronen (wier grond-
tal 5 is) vindt men gewoonlijk twee lange en twee korte
meeldraden, terwijl vier lange en twee korte bij verreweg
de meeste Crucifeeren (planten met kruisvormige bloem-
kroon) voorkomen. Laatstbedoelde meeldraden noemt
men 4-machtig, de andere 2-machtig.
b. De helmknop. Deze bestaat meestal uit twee hokjes
en het helmbindsel dat de beide vereenigt (Fig. 51,
78, 79). De vorm der hokjes is langwerpig (fig. 51),
rondachtig (fig. 79 III) of hoekig; bij de komkommers
en augurken zijn ze slangachtig heen en weer gebogen.
Terwijl de helmdraden, zooals wij straks zagen, nog al
dikwijls geheel of gedeeltelijk met elkander vereenigd
voorkomen, is dit met de helmknoppen zeldzamer het