Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-60 De bloem.
borstelachtige haren voor (Cypergrassen en Lischdodden).
Bij de beschrijving van een bladachtig perigonium (of
kelk) voegt men het woord gekleurd of ongekleurd toe.
Ongekleurd beteekent groen, gekleurd elke andere tint.
De kelk van de O. Indische Kers ') (flg. 62) en de
binnenste perigoniurnkrans van het Standelkrnid brengen
ons in aanraking met een eigenaardig buisvormig ver-
lengsel, dat men spoor noemt. Ook zijn er bloemen,
die in plaats van één, verscheidene sporen aan den
buitensten krans dragen.
Aangezien het hier behandelde zoowel op den kelk als
op het perigonium betrekking heeft, zal de leerling goed
doen het meegedeelde aan eenige planten der beide
groepen te toetsen. Bij de Tweezaadlobbigen zal hij
nog vinden, dat de kelk verschillenden levensduur kan
hebben; de klaproos b.v. werpt den kelk reeds af bij
het ontplooien van den bloemknop, de boterbloem als de
vruchten gaan rijpen, en de aardbezie bezit hem nog
als de vrucht al geheel rijp is. Van daar de onderscheiding:
vroeg afvallend, afvallend en blijvend. Bij de
bloemen van éénzaadlobbige gewassen zal hij in de
meeste gevallen opmerken, dat als twee kransen aanwezig
zijn, deze zeer weinig van elkaar verschillen in vorm
en in kleur beide. Welnu, dit is juist de reden dat men
met de boven aangegeven termen niet alleen den binnen-
sten maar ook den buitensten krans van het perigonium
beschrijft! Bij tweezaadlobbige planten daarentegen ver-
schilt de binnenste krans zóó in 't oog loopend van
den buitensten, dat wij dien aan een afzonderlijke be-
schouwing moeten onderwerpen.
') Niet uit 0. Indië, maar uit de bergstreken van Peru afkomstig.