Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-58
De bloem.
de bloem is van een 1-zaadlobbige plant, zeggen dat
de bloembekleedselen den naam perigonium verdie-
nen ; bij een Fuchsia (een tweezaadlobbige) zouden wij
den buitensten krans kelk en den binnensten bloem-
kroon noemen.
A. Perigonium en Kelk.
De blaadjes, die het perigonium en den kelk samen-
stellen, zijn in de meeste gevallen eenvoudig van ge-
daante b.v. lancetvormig of eirond; de middennerf is in
vele gevallen duidelijk te zien. Zijn de blaadjes alle
los, dan spreekt men van een losbladigen, maar zijn
ze van onderen vereenigd tot een gemeenschappelijke
buis, van een vergroeidbladigen krans. In dit geval zijn
de vrije deelen, te zamen zoom geheeten, langer of
korter. In het eerste geval spreekt men van slippen,
in het tweede van lobben als ze stomp, van tanden,
als ze spits zijn. Fig. 59, de afbeelding van een konings-
toorts, vertoont ons b.v. een éénbladigen 5-slippigen
kelk, fig. 58 (een Druif-hya-
cint) een éénbladig 6-tandig
perigonium. Zijn de blaadjes
(resp. slippen enz.) alle gelijk
van vorm, dan heet de krans
regelmatig (fig. 58\ ver-
schillen echter één of meer van
de overige, dan noemt men
hem onregelmatig of symmetrisch (fig. 62). In
het eerste geval is het mogelijk kelk en perigonium op
meer dan ééne wijze in twee gelijke stukken te ver-
deelen, in het tweede kan men het slechts op ééne