Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-56 De bloem.
cle Brandnetel, den Hennep vallen zij heel weinig, maar
bij de Tulp, de Lelie, het Klokje, het Vingerhoeds-
kruid en de Oost-Indische Kers heel sterk in het oog.
Daarbij merkt men op, dat bloemen met groote bloem-
bekleedselen schitterend gekleurd zijn, die met kleine
daarentegen weinig of niet. In het dagelijksch leven
drukt men het verschil tusschen die bloemen uit, door
den naam bloem op de schoon getinte, maar dien van
bloesem op de weinig in 't oog springende bloemen
toe te passen. Intusschen houdt de leek zich niet con-
sequent aan deze namen, daar hij ook spreekt van Ap-
pel- en Perebloesem, ja zelfs van Oranjebloesem!
Ook gebeurt het wel, dat bloembekleedselen geheel en
al ontbreken, in dit geval heeten de bloemen naakt.
Gelijk op p. 52 nader werd uiteengezet, bezitten de
niet-naakte bloemen 1 of 2 kransen van bloembekleed-
selen, die men bij 1-zaadlobbige planten altijd perigo-
nium, maar bij 2-zaadlobbige öf kelk en bloemkroon öf
perianthium noemt. Daar perigonium en perianthium
in onze taal beide met „bloemdek" zijn overgebracht, is
het beter zich van de latijnsche kunsttermen te bedienen.
Bloemen met één krans van bloem-
bekleedselen komen betrekkelijk zel-
den voor. In fig. 57 zien wij er
een (van het Bingelkruid) afgebeeld;
hare meeldraden (s) zijn door een
driedeelig perianthium {p) omgeven.
Het perianthium is klein, groenachtig
en daardoor weinig in 't oog vallend. Andere voorbeel-
den van bloemen met 1 krans leveren de Ganzevoet, de
Pijpbloem en het Peperboompje.
Veel gemakkelijker vindt men bloemen met een dub-