Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48 Ranken en doornen.
onzer inlandsche Orchideeën, zijn twee knollen te zien;
de linksche is nagenoeg uitgeput door den stengel, die
boven de aarde is, de rechts geplaatste daarentegen vult
zich op met het voedsel, dat in het volgende seizoen
het knopje k van het noodige zal voorzien.
IV. BANKEN EN DOORNEN.
Wij behandelen deze organen, nadat wij de drie
hoofddeelen der plant in eenige bijzonderheden hebben
nagegaan, in een afzonderlijke paragraaf, om beter te
doen uitkomen, hoe deelen in verrichting kunnen
overeenstemmen, niettegenstaande ze van verschillende
afkomst zijn. Bij de vergelijking van knopschubben,
zaadlobben en loofbladeren viel het reeds op, dat hunne
afkomst dezelfde is, d. w. z. dat ze alle drie bladeren
zijn, maar dat ze verschillende verrichtingen uitoefenen,
m. a. w. verschillende organen zijn. Voor den stengel
kan een gelijke opmerking gemaakt worden. Deranken
nu alsmede de doornen zullen ons het sterkste bewijs
leveren dat omgekeerd deelen met dezelfde verrichting
(dus gelijke organen) in oorspronkelijken aanleg
kunnen verschillen.
Ranken zijn langgerekte kruidachtige deelen, die
in staat zijn allerlei voorwerpen vast te houden, 't zij
door deze te omslingeren, 't zij door zich op het uit-
einde schijfvormig te verbreeden. Ze dienen om kruid-
achtige deelen van planten, die te tenger zijn om
zich rechtop te houden, gelegenheid te geven zich te
verheffen en zoodoende aan het zonlicht te worden
blootgesteld. Men onderscheidt bladranken en stengel-
ranken.