Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
De icortel.
47
De eenige plant in onze streken, die luchtwortels
voortbrengt, is de Klimop. Deze blijven evenwel zeer
kort en dienen alleen maar om den stengel aan muren
of andere steunsels vast te houden en niet om de plant
te voeden. Van daar ook de naam hechtwortels,
dien men hun geeft.
Eindelijk kan men tot de bij-wortels ook nog rekenen
de worteltjes, die het W a r g a r e n
in menigte op zijn draderigen
kleurloozen stengel voortbrengt
en waarmee het zich om Vlas,
Klaver, Thijm en andere planten
slingert om er voedsel uit te
halen. Zoodanige wortels noemt
men b o o r- of z u i g w o r t e 1 s, en
de planten, die ze bezitten. Woe-
kerplanten of Parasieten.
Wij besluiten onze beschou-
wingen over den wortel met de
opmerking, dat er verscheidene
planten bestaan, zooals Orchi-
deeën (fig. 46), Dahlia, Speenkruid,
die bij het afsterven een of meer
knollen in den grond achter-
laten. Deze knollen zijn sterk
uitgezette wortels waarop door middel van een sten-
gelstukje een of meer knoppen bevestigd zijn die het
volgende jaar een blad- en bloemdragenden stengel zul-
len voortbrengen. Deze knollen ter onderscheiding van de
vroeger (p. 36) beschrevene wortelknollen genoemd,
bezitten natuurlijk geene knoppen en bladschubben. In
onze figuur 46, die een voorstelling geeft van de meeste
Fig. 46.