Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
46 De loortel.
den naam tjangkokken. De methode bestaat hierin
dat men van een tak een ringvormig deel schors weg-
neemt en het ontbloote gedeelte met vochtige aarde
die door Cocos-vezels bijeen wordt gehouden, bedekt.
Zyn de wortels gevormd, wat in tropische gewesten
zelden mislukt, dan kan men de „tjangkok" afsnijden
en uitplanten. Zelfs is het mogelijk uit de bladeren
zulke bijwortels te voo'rschijn te brengen, gelijk de
Begonia's en Peperomia's, Aloë's, Gloxinia's en soorten
van Vetplanten dit kunnen leeren.
In tropische gewesten brengen vele planten geheel
zonder tusschenkomst van den mensch en zonder dat
de oorspronkelijke wortels beschadigd of verdwenen zijn,
zulke bijwortels voort. Men noemt ze 1 u c h t-wortels.
De Mangrove-wouden, die aan moerassige kusten van
heete streken (Midden-Amerika, Indië) de zee omzoomen,
bestaan grootendeels uit boomen met luchtwortels (Rhi-
zophora-soorten). De veelvuldig dooreengeshngerde wor-
tels verheffen zich hoog boven den slijkerigen grond en
houden zoo den stam zwevende in de lucht. Deze Man-
grove- of Mangle-wouden vormen met hunne duizenden
van luchtwortels een ondoordringbaar oord, dat door
dichte zwermen van kleine, maar gevaarlijke mugjes
(Muskieten) bewoond wordt, en welks vochtige bodem,
die allerlei nadeelige dampen uitwasemt, aan kreeften,
schelpdieren, visschen en andere zeewezens tot ver-
blijfplaats strekt. — In Indië zijn nog bekend reusachtige
Vygeboomen (de Banianen of Waringin's), wier lange
takken tal van luchtwortels omlaag zenden en daardoor
gesteund worden. Ook Pandanen, Boomvarens, tropische
Orchideeën en Aroideeën ontwikkelen luchtwortels, die
een geheel eigenaardig aanzien aan deze planten geven.