Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Be icortel. 41
Uit dat vroegtijdig afsterven volgt noodwendig dat
nieuwe wortels moeten gevormd worden; dit geschiedt
dan ook inderdaad uit de laagste geledingen van den
stengel. Zoo ziet men b.v. bij Mais, Tarwe en andere
grassen bijna tegelijkertijd kleine worteltjes (öï)'-wortels) ■■)
boven den kiemwortel ontstaan, zoodat het den indruk
maakt, dat er een bundeltje wortels uit het zaad ontspringt.
Een eigenaardigheid die zich bij vele Eenzaadlobbigen
voordoet is het feit dat het onderste gedeelte van de
zaadlob tegelijk met den kiemwortel buiten het zaad komt.
Hierdoor wordt het pluimpje naar buiten gebracht, dat
zich nu weldra gaat ontwikkelen. Duidelijk v/ordt dit
in figg. 35 en 40 voorgesteld.
AVortelsysteem of wortelstelsel noemen wij
het geheel van hoofdwortel met zijwortels eener plant,
of waar eerstgenoemde niet tot ontwikkeling komt, de ge-
zamenlijke zij- en bijwortels. Om de ontwikkeling van een
wortelsysteem te leeren kennen, kweekt men kiemplanten
in water (watercultuur). Daartoe laat men b.v. eenige
Erwten of Tuinboonen eerst gedurende 24 uren in water
het noodige vocht opzuigen om ze daarna in zand of zaag-
sel te plaatsen. Heeft het kiemworteltje nu een lengte van
ongeveer een halven centimeter bereikt, dan plaats men
het kiemende zaad op een platte kurk in welker midden
een opening is gemaakt, klein genoeg om het zaad zelf
terug te houden, maar groot genoeg om den wortel door
te laten. Bedoelde kurk wordt nu op een lange wijdmon-
dige flesch geplaatst, die met water gevuld is. Als men nu
alleen maar zorg draagt dat het water het zaad niet
aanraakt maar alleen het worteltje, dan zal laatstgenoemd
') Zij-wortels komen uit wortels, bij-wortels uit andere deelen der plant te
voorschijn