Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het blad. 19'
Betreftende bladsteel, bladscheede en steunblaadjes willen
wij geen bijzonderheden vermelden; die zijne bladeren
met zorg bekeken heeft, zal zelf allerlei eigenaardig-
heden ontdekt hebben.
Leggen wij ons nu de vraag voor, welke eigen-
schappen alle bladeren gemeen hebben, dan zien wij
spoedig in, dat het zeer moeielijk is een behoorlijk ant-
woord te geven. Want is een blad altijd groen, steeds
een vlakke uitbreiding? Volstrekt niet. Men zou kunnen
zeggen: het blad heeft in tegenstelling van den stengel
een zeer beperkten groei, maar toch zijn er bladeren die
meer dan een jaar kunnen voortgroeien, zooals die der
Varens. Of de opmerking zou kunnen gemaakt worden
dat ze eenmaal volwassen zijnde, binnen het jaar afval-
len, maar ook dit is niet het geval, aangezien de klimop
b.v. de bladeren, die hij in een zeker jaar heeft gekre-
gen, voor een deel in datzelfde jaar laat vallen en de
rest in het tweede en derde jaar. En zoo zijn er nog
verscheiden andere altijd groene planten op te som-
men. Het eenige wat zich in 't algemeen van de blade-
ren laat zeggen, is, dat ze aan den stengel bevestigd
zijn en — wat van zeer veel gewicht is — volgens be-
paalde wetten daaraan zijn geplaatst. Wij willen ons met
die wetten in een afzonderlijke paragraaf bezighouden.
De rangschilïking der bladeren.
De rangschikking der bladeren aan den stengel en
takken noemt men bladstand. Wanneer de bladeren
min of meer ver van elkaar verwijderd aan den stengel
voorkomen, maken zij den indruk zonder eenige regel-
maat ten opzichte van elkaar te staan; men noemt de