Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Cryptogcmien. 275
andere is de stengel meer verlengd en bezet met kleine
vlakke blaadjes. De sporecapsel, die meestal gesteeld
is, springt in den regel met vier kleppen open, waaruit
dus volgt, dat de zooeven beschreven inrichtingen (dek-
sel enz.) bij deze lager ontwikkelde Mossoorten niet
aanwezig zijn. Een eigenaardigheid der meeste Lever-
mossen bestaat hierin, dat in de capsels nevens de spo-
ren zoogenaamde springd raden of elateren
voorkomen, d. w. z. lange spiraalvormig gewonden dra-
den, die hygrpscopisch zijn en door hunne verkorting
en verlenging bijdragen tot de verspreiding der sporen.
Bedoelde draden ontstaan ten getale van één of twee
in een verlengde cel en komen pas tijdens de rijpheid
der capsel door verscheuring van den celwand vrij. In
ons land leven verscheidene soorten (60 ä 70) van Le-
vermossen. Men vindt ze dikwijls aan de oevers van
beekjes (vooral in Gelderland), in natte greppels, tegen
boomstammen en in 't algemeen op vochtige bescha-
duwde plaatsen. De soort, die wij 't meest zien, is
Marchantia polymorpha; bij haar vooral kan men zeer
goed nagaan wat men onder broedknoppen verstaat.
Zij draagt namelijk met het bloote oog gemakkelijk
waarneembare bekertjes, waarin een stuk of wat ovale
lichaampjes bevestigd zijn. Die lichaampjes kunnen,
losrakende, tot nieuwe planten uitgroeien en worden
daarom broedknoppen genoemd. De antheridiën en
archegoniën staan op langgesteelde schermpjes, die zeer
sterk in het oog springen. Andere bekende geslachten
zijn Anthoceros, Lunularia, Fegatella, Jungermannia,
Metzgeria e. a.