Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
265 Opneming van organisch voedsel.

Zonnedauw. Wordt een klein voorwerpje op het midden
der bladschijf geplaatst, dan beginnen de verschillende
tentakels in volgorde over het voorwerpje heen te
buigen en wel het eerst die er het dichtst bijgelegen
zijn. Is het voorwerpje niet levend noch van een
levend voorwerp afkomstig, dan duurt het op zijn
minst een uur, soms wel 5 uren, voordat het door de
tentakels is ingesloten, doet men de proef daarentegen
met een levend insectje, dan heeft de werking veel
sneller plaats, wijl dan tegen verscheidene tentakels
wordt aangedrukt, die de prik-
kels naar andere overbrengen.
Plaatst men een stukje vleesch
ter zijde van het midden der
bladschijf, dan buigen zich de
korte midden-tentakels zoowel
als de lange rand-tentakels over
het voedsel heen, terwijl de
overige hun oorspronkelijken
stand behouden. Na 1 tot 2
dagen zijn de tentakels weer
uitgespreid en opnieuw voor
werking geschikt. De lengte
van den tijd van sluiting hangt van allerlei omstandig-
heden af, zoo van het weer en den leeftijd van het
blad, maar voornamelijk van het gehalte aan stikstof-
houdende stoffen in het aangekleefde voorwerp; over
zoodanige voorwerpen sluiten zich de tentakels met
groote kracht en blijven er hun invloed den längsten
tijd op uitoefenen. De werking is in dit geval zoo schielijk
dat een klein stukje rauw vleesch op één klier geplaatst,
den tentakel reeds na 10 seconden doet buigen, na 5
Fig. 180.