Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
262 Opneming van organisch voedsel.
d. w. z. zetten samengestelde organische stoffen (voorn.
N-houdende) in eenvoudiger verbindingen om, die on-
der den invloed van de O der dampkringslucht ten
slotte in de eenvoudigste verbindingen (CO2, H.^O, H3N)
uiteenvallen. In de tweede plaats veroorzaken zij ver-
schillende soorten van gisting, zooals melkzure gisting
in vloeistoffen met glucose en lactose, boterzure gisting
in zure melk, in de derde plaats slijmgisting (ontstaan
van gom in wijn, bier), kleurstofgisting, waarbij eigen-
aardige kleurstoffen ontstaan op brood, meel, rijst,
eieren, melk enz.
Eindelijk staan bacteriën in het nauwste verband tot
ziekten, zooals diphterie, miltvuur, cholera asiatica en
meerandere zoogenaamde aanstekelijke (infectie-) ziekten.
Voor enkele jaren is met zekerheid vastgesteld dat de
ziekte van de Hyacint, die bekend staat onder den
naam van geelsnot, en nu en dan groote schade aan-
richt in de omstreken van Haarlem, door een bacterie
wordt veroorzaakt. Men kent nog eenige andere plan-
tenziekten, die door die wezens worden opgewekt.
Hierbij denke men ook aan 't geen op p. 245 over de
wortelknolletjes der Papilionaceeën gezegd werd.
De Gistzwammen bewerken de bekende alcoholische
gisting; de gistzwam van het bier b.v. is Saccharomyces
cerevisiae (fig. 178, I —IV), die van den wijn S. ellip-
soïdeüs (ook S. apiculatus en S. pasteurianus). Bij de
gisting wordt door de plantjes de suiker der voedings-
vloeistof onder vrij worden van gasvormig CO2, in alcohol
omgezet. Sommige natuurkundigen zijn van meening
dat de gistcel zuurstof noodig heeft om gisting te kun-
nen veroorzaken, anderen spreken dit tegen en houden
het er voor dat alleen de groei zonder vrije zuurstof