Boekgegevens
Titel: Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Auteur: Costerus, J.C.; Behrens, Wilhelm Julius
Uitgave: Amsterdam: M.M. Olivier, 1896
4e dr; 1e uitg.: 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 2709 : 4e dr
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204169
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der plantkunde: ten gebruike bij het onderwijs op de middelbare scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
260 Opneming van organisch voedsel.
daarvan door ééne zaak zeer belangrijk onderscheiden,
t. w. door het bezit van chlorophyl, waardoor zij in
staat gesteld zijn uit CO.2 en HgO de noodigste voe-
dingsstoffen op te bouwen. Er zijn onder de Wieren
zeer groote vormen, zooals het Sargassowier en het op
onze kusten levende Bruinwier, maar ook miscroscopisch
kleine, die zich alleen in groote menigte vereenigd aan
het ongewapende oog verraden. Van deze nu zijn er
eenige, die met bepaalde schimmelsoorten tot Lichenen
vereenigd zijn. Fig. 176 laat bij a de groene Alg zien,
een soort die op boomen het bekende aanslag geeft,
verder bij s de „spore" eener Schimmel, die bezig is
te kiemen en wier draden de Wiercellen gaandeweg
omslingeren. Toch wordt de groei van laatstgenoemde
geenszins onderdrukt. In dezelfde mate als de Schimmel
groeit zij voort, en zoo ontstaat langzamerhand de korst
die lange tijden kan voortgroeien, zich aan de onderlaag
door hechtwortels vastklemmende, die de Schimmel
levert. Zoo groeien deze planten tot elkaar's wederkeerig
voordeel verder in een soort van bondgenootschap van
een buitengewone kracht (mutualisme).
Vermelding in deze reeks van feiten verdienen ook de
zoogenaamde Schimmelwortels of mycorrhizen. Hieronder
verstaat men een schimmelweefsel om de wortels van
vele boomen en kruiden, dat nu eens oppervlakkig dan
weer tot in de schors binnengedrongen is. Dit schimmel-
weefsel is voor de planten van groot gewicht, aangezien
daardoor een deel van het voedsel in de wortels dringt,
zooals water, zouten en zelfs organische stoffen. Onze
beuken, verscheidene Conifeeren, leden uit de familiën
der Orchideeën, Liliaceeën e. a. zijn in het bezit van
schimmelwortels.